PROHLÁŠENÍ O ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI HOSTŮ V SOULADU S GDPR

Osobní údaje poskytnuté hosty využíváme výhradně za účelem naplnění Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, a Zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, kterými jsou poskytovatelé krátkodobého ubytování vázáni. Tyto zákony ukládají ubytovateli povinnost poskytnout osobní údaje hostů místnímu úřadu, resp. Policii České republiky. 

V souladu se Zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích jsme, jakožto ubytovatelé, povinni uchovávat o hostech – občanech České republiky ve věku 18 let a více – následující údaje: celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození a číslo občanského průkazu. Tyto údaje jsme povinni poskytnout místnímu úřadu.

V souladu se Zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců jsme, jakožto ubytovatelé, povinni uchovávat o hostech – cizincích –  následující údaje: celé jméno, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresu trvalého bydliště, účel pobytu v ČR. Tyto údaje jsme povinni poskytnout Policii České republiky.

V obou případech se jedná o zpracování osobních údajů prováděné na základě právního důvodu uvedeného v článku 6 GDPR. Tato data je ubytovatel povinen ze zákona uchovávat po dobu šesti let. Vymazat je smí až po uplynutí této lhůty. Naopak je ubytovatel povinen na žádost hosta zaslat informaci o tom, jaká data o něm uchovává.

Žádným dalším stranám a k žádným jiným účelům ubytovatelé – provozovatelé, uvedení na webových stránkách www.vagonynahorach.cz, osobní údaje poskytnuté hosty nepoužijí.