PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ

Bydlení ve vagonech na fungujícím nádraží má svá specifika. Vytvořením rezervace potvrzujete, že berete na vědomí následující:

1. Vagony nejsou zdaleka bezbariérové, vystupuje se do nich po několika strmých schůdkách, a pro otevírání postranních vrat je potřeba určité fyzické síly (zvládnou to průměrně zdatné dámy i pánové).

2. Ubytování je přísně nekuřácké.

3. Do vagonů nesmí domácí mazlíčci.

4. Je nutné dbát opatrnosti při topení v krbových kamnech – hlavně důsledně dovírat dvířka (vyzkoušejte předem za chladného stavu), před odchodem nechat dohasnout, nezakrývat kamna, ani přímotop. Vzhledem k horkým kamnům je třeba zvýšeného dohledu na děti.

5. Železniční provoz na nádraží je sice minimální, vlaky přes něj ale jezdí. Kromě pravidelných osobních vlaků, které jezdí podle jízdního řádu jen o víkendech a svátcích od začátku května do konce září, může jet kdykoliv mimořádný osobní či nákladní vlak. Stává se to výjimečně, přesto dbejte osobní opatrnosti při pohybu kolem nádraží.

6. Pohyb v kolejišti je nepovolaným osobám obecně zakázaný. Výjimkou je příchod na nástupiště za účelem nástupu do vlaku a výstupu z něj.

7. Jelikož stále pokračujeme v rekonstrukci nádražních budov, dbejte opatrnosti v případě stavebních prací a v bezprostředním okolí budov.

8. V přilehlé zahrádce je přístupný dětský domek se skluzavkou. Hostům je k dispozici na vlastní nebezpečí.

9. Ubytovatelé nenesou odpovědnost za cennosti uložené ve vagonu.

10. Na nádraží, ani ve vagonech, není k dispozici Wi-Fi. Je ale dostupný datový signál 4G všech českých mobilních operátorů.

11. Objekt je vybaven biologickou čistírnou odpadních vod. Používejte proto výhradně čistící prostředky na nádobí, které jsou ve vagonech připravené. Nevylévejte do odpadu tuky a nevhazujte do záchodu tuhý odpad.

12. Parkovat je možné přímo u vagonu.

13. Sportovní potřeby, jako kola, nebo lyže, si můžete uložit v uzamykatelném připojeném vagonu, který slouží zároveň jako dřevník.

14. Na ohýnek venku je v tomtéž vagonu připravený buben z pračky – funguje to výborně a je to bezpečné. K posezení u ohně využívejte výhradně tohoto zařízení.

Za důsledky nerespektování uvedených zásad nenesou ubytovatelé žádnou odpovědnost.